บุหงาหอมปรับอากาศ

 

บุหงาหอม

ปรับอากาศ

กลิ่น

ขนาด

วิธีใช้

 

 

เลม่อน

แอปเปิ้ล

พลอยซัน

ทิวลิป

กุหลาบ

มะลิ

ดอกโมก ฯลฯ

 

 

6 x 12 cm

 

นำบุหงาหอมปรับอากาศไปวางไว้

ในบริเวณที่มีกลิ่นอับชื้นเช่น

รถยนต์, ห้องนำ้ , ห้องครัว

ห้องนั่งเล่น, ตู้เสื้อผ้า, ตู้รองเท้า

สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้นขึ้นไป

 

เม็ดหอมปรับอากาศ

 

เม็ดหอม

ปรับอากาศ

กลิ่น

ขนาด

วิธีใช้

 

 

เลม่อน

แอปเปิ้ล

พลอยซัน

ทิวลิป

กุหลาบ

มะลิ

ดอกโมก ฯลฯ

 

 

6 x 12 cm

 

นำเม็ดหอมปรับอากาศไปวางไว้

ในบริเวณที่มีกลิ่นอับชื้นเช่น

รถยนต์, ห้องนำ้ , ห้องครัว

ห้องนั่งเล่น, ตู้เสื้อผ้า, ตู้รองเท้า

สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้นขึ้นไป